PENGGALAN ISI LONTAR TINGKAHING MUNGKAH PARHYANGAN

  • Dinas Kebudayaan
  • 02 Juli 2020
  • Dibaca: 91 Pengunjung

1b.       Om Awignamastu Nama Siwa.

  Nihan Tingkahing Mungkah Parhayangan, sané anut, sami ring Raja       Purana, sané kagawa sira Pu Kuturan, sami kapepekang, pamayuhé sami, maring Bali, ika bahu, samangkana ilingakna, tuturania, sané munggah ring Raja Purana,            mwah Usana Bali, sami pepekang, palinggihé, Bhatara-Bhatari, kéngetakna Catur Wangsa, mwang Triwangsané, Triwangsané wnang nurut prayangan, di Balé Agung, ika panembahan, Satrya, Aryya Brahmana, sira Mpu, malih Catur Jadmané, wnang nurut paryangan, di Sgara mwah Dalem, ika wnang nuhutang praytna, yana kurang pamatuhané, anut ring wkasan, yan sampun tges pamayuhé, wnang Carunin, antuk punika, yana anggingsirang prayangan, ngalih déwasa, mwang ngawitin, Sanggar mwah paryangan, dhapati gnahin, wnang supat dumun, tlahin apang hning, wnangnia dumun, malih patingkahané ngambel, panyungsungan, mali mabrata,

2a.     malih ngantiang mangayu bakti, tatalaning Galungan, kalangan antuk pjah, salih tunggal, kawurug antuk sebel, wnang sya brahmain wnang sapuhin, makakeduk, nga, iki pamayuhnia, nga, nyambrahma, iki tegesnia, babantenia, lwirnia tulung, tatebasan, durmanggala, lwirnia matumpeng, amusti madaging bawang jahé,

 

Share Post :